Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Chào mừng đến với " Club A1 "
Welcom to A1 Community

Share | 
 

 Dành tặng cho Thầy Đinh Thanh Vũ - Người cha cao cả trong gia đình 43 thành viên !

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 112
Join date : 12/05/2009
Age : 27
Đến từ : Một nơi nào đó có em.....

Bài gửiTiêu đề: Dành tặng cho Thầy Đinh Thanh Vũ - Người cha cao cả trong gia đình 43 thành viên !   Sat Dec 05, 2009 11:50 am

Dành t?ng cho Th?y ?inh Thanh V? -
Giáo viên tr??ng THPT Nguy?n V?n Linh – xã Hàm ??c - huy?n Hàm Thu?n B?c
- t?nh Bình Thu?n !Ng??i cha cao c? trong gia ?ình 43 thành viên !


Quãng ??i h?c
sinh có l? là giai ?o?n ?? l?i nhi?u k? ni?m nh?t trong tâm h?n m?i con ng??i.
Ngôn t? dành ?? di?n t? v? m?t th?i hoa m?ng ?ó thì luôn luôn là b?t t?n. B?t
c? ai c?ng mu?n nh? v?, c?ng dành cho th?y cô giáo nh?ng dòng tâm s? chân tình
nh?t. Th?t s?, khi các b?n b??c vào ng??ng c?a ??i h?c nh? tôi bây gi?, các b?n
ngh? l?i và ch?c ch?n c?ng gi?ng tôi. Có l? trong lòng các b?n ??u có m?t ng??i
th?y, ng??i cô nào ?ó mà b?n luôn nh? ??n.


Ng??i Th?y mà tôi mu?n nh?c ??n th?t s? v?
??i trong lòng m?t c?u h?c trò bé nh?. ??i v?i tôi và t?t c? nh?ng ai ?ã t?ng
???c Th?y ch? d?y, Th?y luôn là t?m g??ng sáng v? t?m lòng
nhân h?u, yêu ngh?, s? nhi?t tình, và ??c bi?t là luôn coi h?c trò nh? con, nh?
em c?a mình. Tôi ??m b?o r?ng b?t c? m?t ai h?c Th?y, không ai không c?m giác ???c cái kho?ng cách th?y-trò ?ã ???c
th?y thu h?p thành cha-con, th?m chí là anh-em, b?n bè.


Nh? cái ngày
??u tiên Th?y vào v?i l?p, nhìn Th?y gi?n d? l?m, thân hình m?nh mai,
trên khuôn m?t luôn có m?t ?i?u gì ?ó lo âu. Th?y cho chúng tôi m?t ?n t??ng r?t b?t ng?. Th?y t? ch?c ch?i trò ch?i ?oán tu?i, và nhân v?t chính là Th?y. Các b?n ?oán 35, r?i 38, r?i 40,
t?t c? ??u ?oán Th?y trên 35. Nh?ng
th?t b?t ng?, Th?y m?i 28, m?t cái
tu?i mà nhìn khuôn m?t Th?y có l?
không m?t ai tin. Ch? cái nhìn ??u tiên ??n gi?n ?ó thôi c?ng bi?t Th?y s?ng tâm huy?t v?i ngh?, v?i ??i
nh? th? nào.


Th?y d?y môn Toán, cái môn có l? thu?c
d?ng “khó x?i” nh?t trong ba n?m c?p 3. Nh?ng th?t s? b?t ng?, trái ng??c v?i
nh?ng gì chúng tôi ngh?, ti?t Toán trong ba n?m ?ó không bao gi? là khô khan
c?. Luôn luôn là nh?ng ti?ng c??i, nh?ng cái g?t ??u hi?u bài ??y thú v?. Th?y không d?y nh? nh?ng giáo viên khác
mà tôi bi?t, t?m b?ng ?en, viên ph?n tr?ng không ???c Th?y “quan tâm” th??ng xuyên. Cái mà Th?y quan tâm là b? vai chúng tôi v?i nh?ng cái v? nh? ??y ân c?n,
v?i m?t ánh m?t hi?n h?u, trìu m?n. Tôi r?t thích cái cách Th?y d?y, cái cách mà Th?y
quan tâm ??n t?ng h?c sinh trong l?p. Th?y
b? h?u h?t th?i gian ?? ?i ??n t?ng bàn, v? vai t?ng b?n, luôn kèm theo câu nói
: “Em không hi?u bài ch? nào ?”. Và sau ?ó là Th?y gi?ng gi?i cho ??n khi nào hi?u thì thôi. ??i v?i Th?y, m?t ti?t h?c không ph?i là th?i
gian ?? nh?i nhét ki?n th?c, mà là th?i gian ?? h?c sinh c?m th?y thú v? v?i
nh?ng cái m?i, c?ng nh? ?? t? tin v? b?n thân khi hi?u ra m?t v?n ??.


Không ch? là
trong gi?ng d?y, Th?y còn khi?n
chúng tôi khâm ph?c v? cách s?ng, v? m?t nhân cách m?u m?c. Tr??ng tôi là m?t
tr??ng ? Bình Thu?n – m?t vùng có th? coi là còn nghèo, không có nhi?u ?i?u
ki?n, nh?ng Th?y không cho ?ó là khó.
Th?y luôn tìm cách t?o cho chúng tôi
có c?m giác ???c có nh?ng gì ??y ?? nh?t. H? d?p nào r?nh, Th?y l?i t? ch?c cho chúng tôi m?t cu?c dã ngo?i ??y thú v?. Th?y b?o m?c ?ích chính là ?? h?c h?i
k? n?ng ho?t ??ng t?p th?, nh?ng tôi bi?t, cái mà Th?y h??ng ??n là mu?n chúng tôi cùng xây d?ng m?t gia ?ình. ??i
v?i vùng quê Bình Thu?n, ??a ?i?m không ?âu xa mà chính là nh?ng ng?n núi,
nh?ng ??i cát g?n nhà. Có l? m?i ng??i khó có th? bi?t ???c c?m giác trong
nh?ng chuy?n vui ch?i ?ó. Riêng chúng tôi c?m th?y vui còn h?n g?p v?n l?n so
v?i ?i du l?ch ??n các ??a danh n?i ti?ng v?i các d?ch v? ??t ti?n. B?i l?,
trong nh?ng l?n ?ó, luôn luôn là s? c?m nh?n v? tình b?n th?m thi?t, tình th?y
trò g?n k?t sâu s?c.


Có m?t hình
?nh quen thu?c mà có l? không ai trong l?p chúng tôi không nh?: Th?y v?i cây ?àn ghita. Có l? trong Th?y còn là m?t tâm h?n lãng t?. Ch?
c?n Th?y lên dây ?àn là chúng tôi
ngay l?p t?c có nh?ng ti?t m?c cây nhà lá v??n. Th?y ?àn, chúng tôi ca, t?t c? c??i, t?t c? cùng vui và h?nh phúc.


N?u dùng t?
“ch?u ch?i” ? ?ây thì có l? c?ng không sai ??i v?i Th?y. Nói th?t, gia c?nh Th?y
c?ng không có gì kh?m khá. Nh?ng h? c?n, Th?y
s?n sàng b? ra nh?ng ??ng l??ng ít ?i c?a mình, mi?n làm sao giúp ?? ???c m?i
ng??i. T? vi?c b? ti?n ra t? ch?c dã ngo?i, r?i r?a ?nh cho l?p, r?i t? Th?y b? ti?n th?m h?i h?c trò b? b?nh,
c? ng??i nhà c?a h?c trò mình khi có chuy?n Th?y c?ng ??u quan tâm. Th?m chí, khi trong l?p có b?n không có
ti?n ?óng các lo?i phí, Th?y s?n
sàng “móc túi” ra “h? tr?” mà không m?t l?n nào Th?y ?òi l?i c?. Nhi?u l?n chúng tôi ?ã ‘trách móc” Th?yTh?y c? “ch?u ch?i” trong khi gia ?ình Th?y l?i không kh?m khá cho m?y. Th?y ch? c??i, l?n nào c?ng v?y. Tôi khâm ph?c l?m, có l? không
ng??i nào t?t h?n Th?y, mà n?u có
thì ch?c tôi ch?a g?p.


Không ch? là
quan tâm, “ch?u ch?i”, Th?y còn hi
sinh vì chúng tôi n?a. Vào n?m cu?i c?p, có m?t v? vi?c “nghiêm tr?ng’ ?ã x?y
ra mà th? ph?m là nh?ng h?c sinh b?ng b?t, nông n?i – chúng tôi. Th?m chí, có
m?t c?u b?n tính tình b?t c?n, c? ch?p, b?t mãn vì cách gi?i quy?t v? chuy?n
?ó, ?âm ??n ki?n nhà tr??ng. Và d? nhiên là c?u b?n ?ó sai, và s? ??i m?t v?i
m?t b?n án k? lu?t. Ngày ?ó, nhìn cái cách Th?y
ch?y ?ôn ?áo ?i lo cho c?u h?c trò c?a mình mà không ai không r?i n??c m?t. H?t
lên Ban giám hi?u trình bày, r?i l?i v? gia ?ình c?u b?n nói ??, nh? ba m? c?u
b?n khuyên nh? chính c?u ta. Nh?ng vì c? ch?p, c?u b?n tôi v?n không ch?u nh?n
l?i, và b?n án k? lu?t ?u?i h?c ?ang treo trên ??u c?u ta. M?i ng??i bi?t ?ó,
v?i m?t h?c sinh 12, chu?n b? thi t?t nghi?p, n?u b? ?u?i h?c thì coi nh? không
???c d? thi t?t nghi?p. Và ng??i không mu?n ?i?u ?ó x?y ra nh?t chính là Th?y. Ngày nào Th?y c?ng tìm cách thuy?t ph?c, th?m chí là n?n n? c?u h?c trò nông
n?i. Th?m chí, có m?t l?n, Th?y
khóc, Th?y khóc tr??c m?t m?i ng??i
trong l?p, v?a khóc v?a khuyên nh?, ch? mong c?u h?c trò mình suy ngh? l?i. Th?y không mu?n c?u h?c trò nh? c?a
mình ph?i ch?u m?t k?t c?c không ?áng có. Khi nhìn Th?y khóc, g?n nh? c? l?p ??u khóc theo, ai c?ng mu?n xông vào ?ánh
c?u b?n ?ó m?t tr?n cho ra trò vì cái tính c? ch?p. Nh?ng Th?y c?n l?i, Th?y nói :
“Các em hãy tôn tr?ng quy?t ??nh c?a Trung ! Th?y có cách ngh? c?a Th?y,
và Trung c?ng th? !”. Lúc ?ó, tôi th?y Th?y
không còn là mình n?a, Th?y th?m chí
?ã b? ?i c? s? di?n, lòng t? tr?ng c?a mình. Không m?t ng??i Th?y nào tôi t?ng bi?t mà l?i quên ?i
t?t c? ch? vì h?c trò c?a mình. Th?y
khóc ??n m?c tôi ?ã c?m giác Th?y
c?ng không còn th?y ???ng ?i n?a. Nh?ng m?i ng??i bi?t không, “s?i ?á c?ng có
lúc bi?t c?m ??ng”, và th?t v?y, c?u b?n tôi c?ng không th? gi? mãi cái tôi ích
k? c?a mình n?a. C?u ta im l?ng lúc ?ó, nh?ng hôm sau ?ã t? ??ng ?i xin l?i. Và
m?i chuy?n êm xuôi. Hình ?nh hi sinh th?m l?ng c?a Th?y tôi l?i m?t l?n hi?n lên rõ nét.


Th?t không ??n
gi?n khi l?p tôi luôn ??ng ??u trong m?i phong trào, m?i ho?t ??ng. Các gi?i
th??ng dành cho t?p th? và cá nhân ??u l?n l??t ???c chúng tôi s?u t?p. Và t?t
c? nh?ng gì ??t ???c, chúng tôi ??u dành t?ng cho Th?y nh? m?t ?i?u gi?n d? nh?t mà chúng tôi có th? làm. Tuy không
bao gi? có th? sánh v?i t?m lòng c?a Th?y,
nh?ng chúng tôi t? tin r?ng mình ?ang ?i ?úng con ???ng mà Th?y dày công t?o d?ng nên.


Kì thi t?t
nghi?p n?m 2009, l?p tôi là t?p th? duy nh?t trong tr??ng ??t ???c 100% t? l?
??u, m?t k?t qu? mà có l?, Th?y
ng??i ?óng góp ??n quá n?a. Th?y
???c nhà tr??ng khen th??ng. Và sau ?ó, vì nh?ng ?óng góp n?i b?t cho tr??ng, Th?y ???c lên ch?c Hi?u phó. ?ó c?ng là
ph?n th??ng x?ng ?áng dành cho Th?y.
Chúng tôi mãi t? hào v? Th?y c?ng
nh? Th?y mãi t? hào v? chúng tôi.
Trong chúng tôi luôn là m?t gia ?ình l?n v?i 43 thành viên mà trong ?ó, Th?y v?a là cha ch? d?y ?àn con, v?a là
anh ch?m sóc ?àn em thân yêu. Mãi xin dành cho Th?y nh?ng tri ân nh?t ! Trong con tim nh?ng ai ?ã ???c Th?y d?y d?, Th?y mãi mãi là m?t hình t??ng m?u m?c ?? m?i ng??i cùng h??ng t?i
!


Bây gi?, t?p
th? tôi ?ã m?i ng??i m?i ng?, ai c?ng có nh?ng con ???ng riêng cho mình. Nh?ng
tôi ch?c r?ng, không ai trong chúng tôi không quay l?i n?i con ???ng mà ? ?ó,
hình ?nh Th?y t??i c??i luôn hi?n
h?u, Th?y v?n dõi theo t?ng b??c
chân c?a chúng tôi.


?? thay cho
m?t l?i k?t, tôi xin dành t?ng cho Th?y m?t
l?n n?a bài th? ngày ?ó tôi ?ã vi?t cho riêng Th?y :


???NG V?


Chi?u d?n buông, ánh tà huy bu?n l?ng l?,


Trên con ???ng v? l?i l?ng l? nh?ng b??c chân…


Th?i gian ?i ! ??ng làm sâu ?ôi m?t ?y !


N?ng tr?u cu?c ??i ??ng làm b?c mái ??u xanh !


Còn l?i ???c gì khi ??a ng??i sang b?n m?i ?


Ng??i lái ?ò v?n gi? v?ng m?t ni?m tin.


Nh? ngày nao, ti?ng i t? sao ngây ngô th? !


Tình ng??i lái ?ò, ôi ! ?m áp bi?t bao !


Ngày l?i ngày, b??c chân nh? nhàng trên b?c gi?ng


Ôi quá ??i thân quen ! Ch?ng th? nhòa phai.


V? ??i sao nh?ng tháng ngày hi sinh v?t v?,


Gi?n d? thay tình th?y trò san s? b?y lâu


Có ai hi?u tâm h?n th?y còn bao suy ngh?


Có ai hay khách san ?ò t?o n?i ?u t?…


N?u có l?n b?n ôm ch?m ?ôi m?t ?y


Ch?c ch?n r?ng màu n?ng s? r?c t??i


Th?i gian ng?ng trôi, ch?y vào gõ c?a :


“Cho tôi h?i r?ng : Có ph?i v?ng thái d??ng ?”


Ôi ! S? hi?n t? sao mà mãnh li?t th? !


M?t tình th??ng ai bi?t nó bao la


?ôi tay thô ráp nh?ng sao m?nh m? quá !


Khi?n tâm h?n ph?i cùng ??p v?i con tim.


??n gi?n v?y ? ? Nhìn th?y ch? có th?,


C? sao tâm h?n m? r?ng ?ón yêu th??ng ?


Khi b?n t??ng lai trong t?m tay ng??i khách


Trên ???ng v? l?i l?ng l? nh?ng b??c chân…


S?ng là hi sinh cho cu?c ??i ng??i khác


T?t v?i ??i là t? t?t v?i chính ta……


30/3/2008

H? và tên : Hu?nh H? ??i Ngh?a


Sinh viên l?p QH 109 - khoa Quan H? Qu?c T?, ??i h?c
KHXH&NV TP HCM


Sinh ngày : 29/12/1991


?i?n tho?i : 0955067707


Email : Danghi_dainghia@yahoo.com

_________________
Tâm Niệm
Con biết phận làm con phải hiếu
Nhưng con chưa làm được bao nhiêu
Dẫu đời khổ con cũng xin cam chịu
Lấy tình đời để bù đắp ơn cha.........
Danghi_dainghia
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cluba1.forum-viet.com
 
Dành tặng cho Thầy Đinh Thanh Vũ - Người cha cao cả trong gia đình 43 thành viên !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: `¤,¸¸,*¤*(¯`·.¸¸¸.** Khu Vườn Cảm XÚc **.¸¸¸.·´¯)`¤,¸¸,*¤* :: (¯`** Cảm Xúc Thành Viên-Nơi bày Tỏ Những Gì Bạn mún nói **´¯)-
Chuyển đến 
Liên Kết - Quảng cáo


Liên hệ Quảng Cáo - Contact Admin : danghi_dainghia@Yahoo.Com - Phone : 0906.977.756


Thông tin diễn dàn
Powered by phpBB™ version ©phpBB2
Copyright ©2008-2009 ,Forumotion.com
caodangcongdong.forumotion.com ©2008-2009
Developed by Administrator
Style CP - Designed by Administrator
Hiển thị tốt nhất với dộ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Internet Explorer 7 hoặc Firefox 3.0 trở lên.
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog